BG Flag
EN Flag
Търсене

Управление - 27-01-2008
Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ има едностепенна форма на управление.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Райчо Николов Дянков
Председател на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор

Райчо Дянков е роден  в гр. Смолян. Завършва Техникум по механотехника „Христо Ботев“, гр. Смолян през 1987 г. със специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“. През 1994 г. получава диплома по специалността „Икономика и управление на транспорта“ в Университета за национално и световно стопанство (тогава ВИИ „Карл Маркс“). Г-н Дянков е магистър по бизнес администрация със специализация „Маркетинг“ от Кипърски международен институт по управление в Никозия, Кипър.
Професионалната кариера на г-н Дянков започва „Българска пощенска банка“ АД (1994) и продължава в редица други банки като „Централна Кооперативна Банка“ АД, „Обединена Българска Банка“ АД, „Райфайзенбанк България“ АД. През 2002г. Райчо Дянков напуска банковия сектор и в продължение на две години работи в проекта ДЖОБС на ООН (2002-2004), следва две годишен период в Американския университет в България (2004-2006) и период във водещата консултантска компания Фортън. Член е на Кралската институция на експертите в недвижими имота (
RICS)  и КНОБ.

Виолета Василева Кабзималска - Тахрилова
Член на Съвета на директорите на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ

Виолета Кабзималска е родена  в гр. Благоевград. Завършва Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов” през 1997 г. с профил немски език. През 2002 г. се дипломира като Бакалавър към катедра „Германистика и скандинавистика” на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Немска филология, след което продължава специализацията си в програма ”Лингвистика и превод”. След кратък стаж по специалността 2002 - 2005 г. тя започва работа към отдел „Експанзия” на търговска верига „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД като Мениджър развитие на недвижимостите.  През периода 2005 – 2017 г.  дейността й е свързана с управление на проекти, анализи и проучвания в областта на недвижимите имоти, изготвяне на стратегии за развитие на филиалната мрежа на дружеството. Към екипа на „Феърплей Интернешънъл“ АД Виолета Кабзималска се присъединява в средата 2017, където заема длъжност Експерт „Бизнес развитие“ и отговаря за анализа и реализирането на новите инвестиции на дружеството.


        

Иванка Христоскова Ангелова   

Член на Съвета на директорите на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ