BG Flag
EN Flag
Търсене
Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха разпределение на дивидент за 2010 г. в размер на 112 хил. лв. - 02-05-2011

София, 27 април 2011 г.


На проведеното на 27 април 2011 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за разпределяне на брутен дивидент за 2010 г. в размер на 98% от финансовия резултат за разпределение или 112 хил.лв. (0,002 лв. на една акция).
Акционерите на дружеството одобриха и предложение до облигационерите за промяна на част от условията по облигационната емисия, издадена от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Гласувано беше предложение за удължаване срока на емисията с 36 месеца с въвеждане на амортизационен план и за промяна в размера на лихвеното плащане.
На събранието бяха одобрени и приети доклада на Съвета на директорите за дейността му през 2010 г., годишния финансов отчет за изтеклата финансова година, одиторския доклад, както и този на Директора за връзки с инвеститорите. Съветът на директорите бе освободен от отговорност за дейността му през 2010 г.


***

ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е едно от най-големите по активи дружества за секюритизация на недвижими имоти /без земеделска земя/ по статистика на КФН. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ - София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 64,58 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на 2010 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 381 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на  годината са в размер на 183 млн. лв.


Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:

 „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;

 „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;

 Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  - „100-те    най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.


Проектите на дружеството са отличени с множество награди:

 Най-мащабният проект на фонда - ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.

 Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.

 Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.

 Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.


----------------------------------------------------------------------

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121
e-mail: s.yotinska@fpp.bg