BG Flag
EN Flag
Търсене
Годишен финансов отчет за 2008г. - 09-02-2009

На 06.02.2009г.,Дружеството е предоставило на КФН и регулирания пазар годишен финансов отчет за 2008г.