BG Flag
EN Flag
Търсене
Други новини - 25-06-2007
На 22.06.2007 год. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София е продало поземлени имоти с обща площ 19 615 кв. м., находящи се в местността Соколовец, землището на гр. Сандански.