BG Flag
EN Flag
Търсене
11.09.2006г. /понеделник/ е датата, на която ще се проведе аукциона за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 05-09-2006
На основание чл. 4, ал.1, от Приложение 7 към Правилника, БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 11.09.2006г. /понеделник/ е датата, на която ще се проведе аукциона по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /R4FPP/. На аукциона ще бъдат предложени 1 394 433 права, срещу които не са записани акции.