BG Flag
EN Flag
Търсене
Годишен финансов отчет за 2006 г. - 02-02-2007
На 02.02.2007 год. в БФБ-София АД е постъпил годишен одитиран отчет към 31.12.2006 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/.