BG Flag
EN Flag
Търсене

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на "Феърплей Интернешънъл" АД - 29-12-2021

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на Марио Захариев Захариев - 29-12-2021

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на "ФП Инвест" АД - 14-12-2021

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на "ФеърПлей Интернешънъл" АД - 02-12-2021

Уведомление за приключване на подписка за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти - 19-11-2021

Покана за ИОСА на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ на 22.11.2021 - 21-10-2021

ТР към Агенция по вписванията публикува Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 - 19-10-2021

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК - 14-10-2021