BG Flag
EN Flag
Търсене

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 - 21-06-2021

Съобщение за началото на публичното предлагане - 21-06-2021

Основна информация за увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 - 21-06-2021

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общото събрание на акционерите на 21-07-2021г. - 18-06-2021

Протокол от Общо събрание на притежателите на варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 10.06.2021 г. - 11-06-2021

Ваканционно селище "Санта Марина" изцяло оперативно от 1 юни 2021 след сключени договори за наем на търговски и административни площи - 02-06-2021

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ на 10 юни 2021 - 01-06-2021

Уведомление за получено искане за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ от 27 май 2021 - 28-05-2021

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ 28 МАЙ 2021 - 27-04-2021