BG Flag
EN Flag
Търсене

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на Марио Захариев Захариев - 29-12-2021

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на "Феърплей Интернешънъл" АД - 29-12-2021

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на "ФП Инвест" АД - 14-12-2021

Уведомление за промяна в дяловото участие във "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ на "ФеърПлей Интернешънъл" АД - 02-12-2021

Уведомление за приключване на подписка за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти - 19-11-2021

Покана за ИОСА на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ на 22.11.2021 - 21-10-2021

ТР към Агенция по вписванията публикува Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 - 19-10-2021

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК - 14-10-2021

Уведомление за получено искане за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ от 27 септември 2021 - 28-09-2021

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на 15 години - 15-07-2021

Основна информация за увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 - 21-06-2021

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 - 21-06-2021

Съобщение за началото на публичното предлагане - 21-06-2021

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общото събрание на акционерите на 21-07-2021г. - 18-06-2021

Протокол от Общо събрание на притежателите на варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 10.06.2021 г. - 11-06-2021

Ваканционно селище "Санта Марина" изцяло оперативно от 1 юни 2021 след сключени договори за наем на търговски и административни площи - 02-06-2021

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ на 10 юни 2021 - 01-06-2021

Уведомление за получено искане за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ от 27 май 2021 - 28-05-2021

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ 28 МАЙ 2021 - 27-04-2021