BG Flag
EN Flag
Търсене

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 08-10-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за банкови кредити - 09-09-2008

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 09-07-2008

На 23.05.2008г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ слючи договор за банков кредит - 26-05-2008

Акциите от четвъртото увеличение на капитала на дружеството ще се търгуват от 20 май 2008 г. - 19-05-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ слючи договор за овърдрафт в размер на 1,5 млн. евро - 15-05-2008

Дружеството сключи окончателен договор за покупка на поземлени имоти в гр. София, район Студентски град - 14-04-2008

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 11-04-2008

Информация относно разпределение на дивидент за 2007г. - 09-04-2008

Информация относно разпределение на дивидент за 2007г. - 07-04-2008

На 04.04.2008г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ слючи договор за банков кредит - 07-04-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за банкови кредити - 01-04-2008

Съобщение от БФБ - София АД относно акционерите на Дружеството с право на дивидент - 27-03-2008

Годишно Общо събрание на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - 11-02-2008

На 06.02.2008 год. в БФБ-София АД е постъпил годишен отчет за 2007 год. от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/ - 06-02-2008

Отчет към четвърто тримесечие на 2007 г. - 30-01-2008