BG Flag
EN Flag
Търсене

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за строителство на жилищна сграда в с. Черноморец - 28-11-2007

Съветът на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ реши да увеличи капитала на дружеството от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв. чрез емисия от 10.140 млн. нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой - 06-11-2007

Отчет към трето тримесечие на 2007 г. - 23-10-2007

ФеърПлей Пропъртис в BG-REIT индекс - 17-08-2007

ФПП АДСИЦ стартира нов проект в курорт Паничище, общ. Сапарева баня - 03-08-2007

Отчет към второ тримесечие на 2007 г. - 17-07-2007

Анекс към договор за овърдрафт - 16-07-2007

Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството - 11-07-2007

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за овърдрафт с Българска Пощенска Банка АД - 02-07-2007

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ с награда за най-добро корпоративно управление за 2006 г. при дружества със специална инвестиционна цел - 28-06-2007

Други новини - 25-06-2007

Замяна на обслужващо дружество - 25-06-2007

Уведомление за дялово участие - 17-05-2007

Решения на ОСА - 23-03-2007

Други новини - 21-03-2007

Други новини - 20-03-2007

На 06.02.2007 г. дружеството придоби правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се във ваканционно селище Санта Марина, гр. Созопол и в местността Мисаря - 08-02-2007

Годишен финансов отчет за 2006 г. - 02-02-2007

Свикване на ОСА - 02-02-2007

Отчет за четвърто тримесечие на 2006 г. - 30-01-2007

Отчет за първо тримесечие на 2007 г. - 30-01-2007