BG Flag
EN Flag
Търсене

Санта Марина с награда в категорията ваканционен комплекс от конкурса Сграда на годината 2006 - 18-12-2006

Санта Марина с награда в категорията ваканционен комплекс от конкурса Сграда на годината 2006 - 18-12-2006

На 13.12.2006 г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ придоби правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се в гр. Созопол, местността Санта Марина и в с. Черноморец - 18-12-2006

Регистрация на ЦК - 21-11-2006

Счетоводни отчети - 30-10-2006

Дата на първа котировка по нова емисия - 27-10-2006

Регистрация на емисия облигации на Неофициален пазар, на БФБ-София АД - 26-10-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи предварителен договор със Санта Марина АД за покупко-продажба на право на строеж и построяване на апартаменти, ателиета и общи части. - 03-10-2006

Промени в капитала на дружеството. - 03-10-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София сключи със Санта Марина АД предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти. - 02-10-2006