BG Flag
EN Flag
Търсене

Приключи записването на акции от третото увеличение на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 28-09-2006

Решения от заседание на Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, проведено на 25.09.2006 год. - 28-09-2006

Първо общото събрание на облигационерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 12-09-2006

11.09.2006г. /понеделник/ е датата, на която ще се проведе аукциона за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 05-09-2006

Регистрация на ЦК. - 28-08-2006

Дружеството да сключи договори със Санта Марина АД и Свети Иван Рилски ООД. - 21-08-2006

Записана емисия корпоративни облигации. - 14-08-2006

Увеличаване на капитала ФеърПлей Пропъртиc. - 08-08-2006

Решение на СД на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за емитиране на корпоративни обезпечени облигации. - 04-08-2006

На 28.07.2006 год. дружеството придоби право на строеж и одобрен архитектурен проект на хотел във Ваканционно селище Св. Иван Рилски, Банско - 28-07-2006

Увеличаване на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 20-07-2006

Промени в капитала на дружеството. - 19-07-2006

Приключи записването на акции от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 18-07-2006

Счетоводни отчети. - 18-07-2006