BG Flag
EN Flag
Търсене

На 30.06.2006г. ще се проведе аукциона за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 30-06-2006

Аукциона за продажбата на правата от увеличаването на капитала на дружеството - 30.06.2006 г. - 27-06-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за банков кредит със Стопанска и Инвестиционна Банка АД. - 20-06-2006

Дружеството сключи Договор със „Санта Марина” АД за покупко-продажба на недвижими имоти. - 19-06-2006

Годишно общо събрание на акционерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 06-06-2006

Отменят се ограниченията по чл. 94, ал. 1 и 12 в рамките на една търговска сесия за съответната емисия. - 05-06-2006

Увеличаване на капитала ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ. - 30-05-2006

Уведомление за дялово участие. - 30-05-2006

Промяна на инвестиционния посредник /промени в текста на съобщението за увеличаване на капитала. - 26-05-2006

Дата на първа котировка по нова емисия. - 17-05-2006

Общо събрание на акционерите. - 05-05-2006

Счетоводни отчети. - 27-04-2006

Общо събрание на акционерите. - 21-04-2006

Промени в капитала на дружеството. - 13-04-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ получи авансово плащане за Санта Марина. - 03-04-2006