BG Flag
EN Flag
Търсене

На 13.12.2006 г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ придоби правото на собственост върху недвижими имоти, находящи се в гр. Созопол, местността Санта Марина и в с. Черноморец - 18-12-2006

Санта Марина с награда в категорията ваканционен комплекс от конкурса Сграда на годината 2006 - 18-12-2006

Санта Марина с награда в категорията ваканционен комплекс от конкурса Сграда на годината 2006 - 18-12-2006

Регистрация на ЦК - 21-11-2006

Счетоводни отчети - 30-10-2006

Дата на първа котировка по нова емисия - 27-10-2006

Регистрация на емисия облигации на Неофициален пазар, на БФБ-София АД - 26-10-2006

Промени в капитала на дружеството. - 03-10-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи предварителен договор със Санта Марина АД за покупко-продажба на право на строеж и построяване на апартаменти, ателиета и общи части. - 03-10-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София сключи със Санта Марина АД предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти. - 02-10-2006

Решения от заседание на Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, проведено на 25.09.2006 год. - 28-09-2006

Приключи записването на акции от третото увеличение на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 28-09-2006

Първо общото събрание на облигационерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 12-09-2006

11.09.2006г. /понеделник/ е датата, на която ще се проведе аукциона за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 05-09-2006

Регистрация на ЦК. - 28-08-2006

Дружеството да сключи договори със Санта Марина АД и Свети Иван Рилски ООД. - 21-08-2006

Записана емисия корпоративни облигации. - 14-08-2006

Увеличаване на капитала ФеърПлей Пропъртиc. - 08-08-2006

Решение на СД на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за емитиране на корпоративни обезпечени облигации. - 04-08-2006

На 28.07.2006 год. дружеството придоби право на строеж и одобрен архитектурен проект на хотел във Ваканционно селище Св. Иван Рилски, Банско - 28-07-2006

Увеличаване на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 20-07-2006

Промени в капитала на дружеството. - 19-07-2006

Приключи записването на акции от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 18-07-2006

Счетоводни отчети. - 18-07-2006

На 30.06.2006г. ще се проведе аукциона за продажбата на правата от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 30-06-2006

Аукциона за продажбата на правата от увеличаването на капитала на дружеството - 30.06.2006 г. - 27-06-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за банков кредит със Стопанска и Инвестиционна Банка АД. - 20-06-2006

Дружеството сключи Договор със „Санта Марина” АД за покупко-продажба на недвижими имоти. - 19-06-2006

Годишно общо събрание на акционерите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. - 06-06-2006

Отменят се ограниченията по чл. 94, ал. 1 и 12 в рамките на една търговска сесия за съответната емисия. - 05-06-2006

Уведомление за дялово участие. - 30-05-2006

Увеличаване на капитала ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ. - 30-05-2006

Промяна на инвестиционния посредник /промени в текста на съобщението за увеличаване на капитала. - 26-05-2006

Дата на първа котировка по нова емисия. - 17-05-2006

Общо събрание на акционерите. - 05-05-2006

Счетоводни отчети. - 27-04-2006

Общо събрание на акционерите. - 21-04-2006

Промени в капитала на дружеството. - 13-04-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ получи авансово плащане за Санта Марина. - 03-04-2006

Счетоводни отчети. - 28-03-2006

Промени в устава на дружеството. - 20-03-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за Санта Марина. - 16-03-2006

Решения на ОСА. - 06-03-2006

Общо събрание на акционерите. - 21-02-2006

СД на БФБ - Вземане на решение за регистрация на ЦК. - 20-02-2006

Решения от учредителното събрание на ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ. Увеличаване на капитала на дружеството. - 17-02-2006