BG Flag
EN Flag
Търсене

Решение на ОСПВ за упражняване на правата по варантите - 22-03-2023

Придобит недвижим имот в гр. София и незавършено строителство - 01-02-2023

Уведомление за сключени сделки - 03-01-2023

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК - 13-12-2022

СПА Ризорт Св. Иван Рилски е най-добрият 4* планински спа хотел за 2022 г. - 01-12-2022

Уведомление за резултата от подписка за увеличение на капитала - 21-11-2022

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК - 14-11-2022

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане за увеличение на капитала - 02-11-2022

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК - 01-11-2022

Уведомление съгласно чл. 112д от ЗППЦК за промяна в капитала, извършена през м. октомври 2022 г. - 01-11-2022

Протокол от ОСПВ, проведено на 31.10.2022 г. - 31-10-2022

Уведомление за взети решения от ОСПВ, проведено на 31.10.2022 г. - 31-10-2022

Постъпило искане за свикване на ОСПВ от емисия варанти с ISIN BG9200002228 - 24-10-2022

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК - 21-10-2022

Уведомление за изплащане на шестмесечен дивидент за 2022 г. - 18-10-2022

Уведомление за резултата от подписката за увеличение на капитала чрез упражняване на правата по емисия варанти с ISIN BG9200002228 - 03-10-2022

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 - 05-09-2022

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 - 02-09-2022

ФеърПлей Пропъртис подписа окончателен договор за придобиването на БЦ Черни връх, гр. София - 29-08-2022

Протокол от ОСПВ, проведено на 25.08.2022 г. - 28-08-2022

Уведомление за промяна в притежавано участие в емисия варанти с ISIN код BG9200002228 - 26-08-2022

Уведомление за промяна в притежавано участие в емисия варанти с ISIN код BG9200002228 - 26-08-2022

Решения от ОСПВ за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200002228 - 25-08-2022

Покана за общо събрание на притежателите на варанти - 25.08.2022 г. - 18-08-2022

Уведомление за сключени договори за наем - 04-07-2022

Решение на общото събрание на притежателите на варанти, издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 07.10.2021 - 07-10-2021

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с много добър сезон Лято 2021 - 29-09-2021

Уведомление за допускане до търговия на нови 12 500 000 акции на ФПП АДСИЦ на БФБ - 16-08-2021

КФН вписа емисия в размер на 12 500 000 броя нови акции - 11-08-2021

Уведомление за увеличаване на капитала с нови акции на ФПП АДСИЦ - 03-08-2021

Приключване на подписка за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162 - 20-07-2021

Ръстът във показателите на ваканционно селище „Санта Марина“ за юни 2021 спрямо юни 2020 е над 100% - 06-07-2021

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение в местност "Св. Марина" за поземлен имот 67800.35.139 - 11-06-2021

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно намерение в местност "Св. Марина" за поземлен имот 67800.35.135 - 11-06-2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР - 02-10-2020

Оповестяване на отчет за финансовото състояние на ФПП АДСИЦ към 30.06.2020 г. в срок до - 30-07-2020

Ваканционно селище „Санта Марина“, Созопол е отворенo и посреща собственици на апартаменти и гости. Както всяка година, търговските площи на територията на комплекса отварят поетапно и ще работотят през целия сезон „Лято 2020“. - 22-05-2020

Уведомление за прекратяване на договори за наем във Ваканционно селище "Санта Марина", Созопол - 21-05-2020

Уведомление за едностранно прекратяване на договор за наем от страна на наемателя на „Св. Иван Рилски - Хотел и Апартамент“ в гр. Банско - 19-05-2020

Промяна на Директор за връзки с инвеститорите във "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ - 05-05-2020

Ваканционно селище „Санта Марина“ на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, получи максимална оценка 6 от Holiday Check - 27-04-2020

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ приключи третото тримесечие на 2018г с печалба от 840 хил.лв. - 26-10-2018

Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ с дивидент за 2017г. - 29-03-2018

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ бе овластен от Общо събрание на акционерите да придобие и развие на проект за офис сграда в кв. Хладилника, София - 25-01-2017

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ свиква Извънредно общо събрание на акционерите с искане за овластяването му за - 15-12-2016

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ договаря тройно намаление на таксата си към обслужващото дружество - 24-10-2016

Общото събрание на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ взе решение за издаване на варанти - 18-08-2016

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи договор за банков кредит от 4,4 млн. евро с цел финансиране на строителството на втория си жилищния комплекс до НСА, гр. София - 29-07-2016

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключи успешно подписката по увеличението на капитала - 06-04-2016

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ стартира проектирането на втори жилищен комплекс до НСА - 16-12-2015

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ успешно приключи рефинансирането на двете си облигационни емисии - 08-12-2015

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ взе решение капиталът на дружеството да бъде увеличен до 33 495 222 лв. - 03-12-2015

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи договор за финансиране на строителството на втората сграда с РЗП 11 399 кв.м. от жилищния комплекс до НСА, гр. София - 30-11-2015

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 2.2 млн. лв. приходи от дейността за първо полугодие на 2015 година - 30-07-2015

ОСА на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласува за покриването на загубата в размер на 2,9 млн. лв. за сметка на формираните резерви - 18-06-2015

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува одитиран финансов отчет за 2014 година - 31-03-2015

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ стартира строителството на нов жилищен комплекс в местността „Малинова долина” - София - 25-02-2015

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ намали размера на основния си капитал до 27,9 млн. лева - 06-01-2015

Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за намаляване размера на капитала - 08-09-2014

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 11.192 млн. лв. приходи от дейността за първо полугодие на 2014 година - 31-07-2014

Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за увеличаване на номиналната стойност на акциите - 30-06-2014

Ваканционно селище “Санта Марина” с “PRIX D’EXCELLENCE AWARD” от 65-я конгрес на FIABCI - 26-05-2014

„ФеърПлей Пропъртис” продаде имот в гр. Пловдив - 08-05-2014

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г. - 30-04-2014

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува одитиран финансов отчет за 2013 година - 31-03-2014

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключва деветмесечието на 2013 г. с финансов резултат за разпределение в размер на 852 хил. лв. - 30-10-2013

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 719 хил. лв. печалба за първо полугодие на 2013 година - 30-07-2013

Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха разпределение на дивидент за 2012 г. - 15-05-2013

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. - 30-04-2013

Ваканционно селище “Санта Марина” получи голямата награда в конкурса FIABCI Prix D'Excellence Awards - 22-04-2013

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува одитиран финансов отчет за 2012 година - 25-03-2013

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ успешно пласира втора по ред облигационна емисия - 31-01-2013

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 1,900 млн.лв. финансов резултат за разпределение за 2012 г. - 29-01-2013

Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за издаване от дружеството на емисия корпоративни облигации - 10-12-2012

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 2,540 млн. лв. печалба за разпределение към 30.09.2012г. - 22-10-2012

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 908 хил. лв. печалба за първо полугодие на 2012 година - 23-07-2012

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ обяви прогнозата си за финансовия резултат - 30-05-2012

Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха разпределение на дивидент за 2011 г. в размер на 2,010 млн. лв. - 30-05-2012

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г. - 20-04-2012

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува одитиран финансов отчет за 2011 година - 27-03-2012

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 2,180 млн.лв. финансов резултат за разпределение за 2011 г. - 24-01-2012

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 2,631 млн.лв печалба за деветмесечието на 2011 г. - 21-10-2011

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 965 хил. лв. печалба за първо полугодие на 2011 година - 21-07-2011

Облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха удължаване срока на облигационната емисия с три години - 02-06-2011

Общо събрание на облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ - 19-05-2011

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ публикува отчет за първо тримесечие на 2011 година - 02-05-2011

Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха разпределение на дивидент за 2010 г. в размер на 112 хил. лв. - 02-05-2011

„ФеърПлей Пропъртис” публикува одитиран финансов отчет за 2010 година - 17-03-2011

Ваканционно селище „Санта Марина”, Созопол с още една награда за 2010 г. - 02-12-2010

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключи деветмесечието на 2010 г. с печалба от 291 хил. лв. - 22-10-2010

Клиент на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е 1 000-ия купувач във ваканционно селище “Санта Марина”, Созопол - 02-09-2010

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчита 127 хил.лв. печалба за първо полугодие на 2010 година - 19-07-2010

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ отчита 40% ръст в приходите от продажби за първо тримесечие на 2010 година - 27-04-2010

Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за 977 хил. лв. дивидент за 2009 година - 24-03-2010

„ФеърПлей Пропъртис” обяви финансовите си резултати за 2009 година - 19-02-2010

„ФеърПлей Пропъртис” изплаща 7.3 млн. лева дивидент - 03-12-2009

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира 1.479 млн. лв. печалба за деветмесечието - 14-10-2009

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ продаде право на строеж за супермаркет „Лидл” в най-новия си проект – „Търговски парк Тракия”, гр. Пловдив - 01-10-2009

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ отчете ръст на продажбите в „Санта Марина” през последното тримесечие - 21-07-2009

Ваканционно селище „Санта Марина” - Созопол, спечели награда за най-добър морски проект - 23-06-2009

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира 494 хил. лв. печалба за първо тримесечие на 2009 година - 16-04-2009

Акционерите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за 7.3 млн. лв. дивидент на годишно общо събрание - 25-03-2009

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ разпределя 7 млн. лв. за дивиденти - 09-02-2009

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ продаде апартаменти за 42.3 млн. лв. от началото на годината - 21-10-2008

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ закупи атрактивен парцел от 22 дка в Пловдив - 06-10-2008

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ продаде 47 нови апартамента за 1 месец - 02-09-2008

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ инвестира в проекти за 442 млн. лв - 28-07-2008

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ приключи полугодието на 2008 г. с 4.30 млн. лв. печалба за дивиденти - 10-07-2008

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реализира 1.834 млн. лв. печалба за първото тримесечие на 2008 година - 23-04-2008

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласува разпределение на 8 млн. лв. дивидент на редовното си годишно общо събрание - 25-03-2008

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ очаква 10.4 млн. лв. печалба за дивиденти от 2008 г. - 21-03-2008

“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ увеличава капитала си на 55 826 000 лв. - 10-03-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ приключва 2007г. с 11.1 млн. лв. печалба - 30-01-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ с първи проекти в София - 17-01-2008

Фондът закупи 60 декара нови поземлени имоти в Сапарева Баня - 15-01-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ започва 2008 г. с продажбата на 27 апартамента за 4.6 млн. лева - 10-01-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ бе пазарно оценен за над 149 млн. лв. - 07-01-2008

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ получи два нови кредита в размер над 4 млн. евро - 11-12-2007

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ строи нови вили за 7,8 млн. лв. - 05-12-2007

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ внесе в Комисията за финансов надзор проспект за увеличение на капитала - 04-12-2007

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ очаква над 8.2 млн. лв. печалба за дивидент за 2007 г. - 18-11-2007

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ увеличава капитала си с 10.14 млн. нови акции - 06-11-2007

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за първи път ще инвестира в жилищен комплекс - 30-10-2007

Печалбата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ достигна 8 млн. лв. към 30 септември - 22-10-2007

Дружеството представи два нови проекта пред Годишното общо събрание на акционерите си - 20-03-2007

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ договори имоти за 22,87 млн. лв. от Санта Марина - 03-10-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ удвои капитала си до 50,7 млн. лева - 28-09-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ купи почивна база в Черноморец за 693.5 хил. евро, и увеличи имотите си в Санта Марина - 26-09-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ прави нови инвестиции - 21-08-2006

Започна търговията с правата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. Дружеството удвоява капитала си до 50,7 млн. лева. - 17-08-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ привлече 4 млн. евро чрез корпоративни облигации. Мениджър на емисията е ТиБиАй Инвест - 14-08-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ пуска облигации за 4 млн. евро - 04-08-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договор за кредит 3 млн. евро - 21-06-2006

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ увеличава имотите си на морето - 19-06-2006

ФеърПлей Пропъртис започва изпълнението на инвестиционна програма за 100 млн. лв. - 18-06-2006