BG Flag
EN Flag
Търсене
Акционерна структура на Дружеството към 30.06.2018г.

Основен акционер в дружеството е групата на „ФеърПлей Интернешънъл”  АД с 83,16% дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (8 пенсионни и 14 договорни фонда) и над 319 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.