BG Flag
EN Flag
Търсене
Акционерна структура на Дружеството към 30.03.2018г.

Основен акционер в дружеството е групата на „ФеърПлей Интернешънъл”  АД с 81,60% дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (11 пенсионни, 15 договорни фонда и едно инвестиционно дружество) и над 293 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.