BG Flag
EN Flag
Търсене
Акционерна структура на Дружеството към 30.09.2017г.

Основен акционер в дружеството е групата на „ФеърПлей Интернешънъл”  АД с 77,69% дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 17 договорни фонда) и над 296 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.