BG Flag
EN Flag
Търсене
Акционерна структура на Дружеството към 31.03.2017г.

Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл”  АД с 77% дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (11 пенсионни, 18 договорни фонда, 2 инвестиционни дружество) и над 293 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.