BG Flag
EN Flag
Търсене
Акционерна структура на Дружеството към 30.09.2018г.

Основен акционер в дружеството е групата на „ФеърПлей Интернешънъл”  АД с 84% дял в капитала. Останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни , 14 договорни фонда и 1 инвестиционно дружество фонда) и над 286 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.