BG Flag
EN Flag
Търсене

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ има едностепенна форма на управление.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Райчо Николов Дянков
Председател на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор

Райчо Дянков е роден  в гр. Смолян. Завършва Техникум по механотехника „Христо Ботев“, гр. Смолян през 1987 г. със специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“. През 1994 г. получава диплома по специалността „Икономика и управление на транспорта“ в Универистета за национално и световно стопанство (тогава ВИИ „Карл Маркс“). Г-н Дянков е магистър по бизнес администрация със специализация „Маркетинг“ от Кипърски международен институт по управление в Никозия, Кипър.
Професионалната кариера на г-н Дянков започва „Българска пощенска банка“АД (1994) и продължава в редица други банки като „Централна Кооперативна Банка“АД, „Обединена Българска Банка“АД, „Райфайзенбанк България“ АД.През 2002г. Райчо Дянков напуска банковия сектор и в продължение на две години работи в проекта ДЖОБС на ООН (2002-2004), следва две годишен период в Американския университет в България (2004-2006) и период във водещата консултантска компания Фортън. 

Миглена Венцеславова Димитрова
Член на Съвета на директорите на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ

Миглена Димитрова е родена 1981г. в гр. Разград. През 2000г. се дипломира в Гимназия за преподаване на чуди езици „Екзарх Йосиф“, гр., Разград с профил Английски език. Бакалавърска степен получава от Университета за национално и световно стопанство в специалност Публична администрация, а през 2007г. се дипломира с Магистърска степен по Финанси от същия университет. Необходимият стаж е придобит в администрацията на Народното събрание на Република България. От 2014г. тя е сертифициран от Комисията за финансов надзор инвестиционен консултант, притежаващ Лиценз № 405-ИК/10.01.2014г.  
  Кариерата на Миглена Димитрова е свързана основно със структурата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, където от 2007г. е заемала позициите Специалист Корпоративни комуникации, Проектен Координатор на проектите на Дружеството.  

Виолета Василева Кабзималска - Тахрилова
Член на Съвета на директорите на "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ

Виолета Кабзималска е родена  в гр. Благоевград. Завършва Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов” през 1997 г. с профил немски език. През 2002 г. се дипломира като Бакалавър към катедра „Германистика и скандинавистика” на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Немска филология, след което продължава специализацията си в програма ”Лингвистика и превод”.След кратък стаж по специалността 2002 - 2005 г. тя започва работа към отдел „Експанзия” на търговска верига „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД като Мениджър развитие на недвижимостите.  През периода 2005 – 2017 г.  дейността й е свързана с управление на проекти, анализи и проучвания в областта на недвижимите имоти, изготвяне на стратегии за развитие на филиалната мрежа на дружеството. Към екипа на „Феърплей Интернешънъл“ АД Виолета Кабзималска се присъединява в средата 2017, където заема длъжност Експерт „Бизнес развитие“ и отговаря за анализa и реализиранетo на новите инвестиции на дружеството.