BG Flag
EN Flag
Търсене
FairPlay properties REIT
Максимална цена (BGN)
0.595
Минимална цена (BGN)
0.449
Процентно изменение (%)
1.02
Последен отчет (BGN)
0.4923
Последна промяна:
16.10.2019 | 13:43:01
Информация в БФБ
“ФеърПлей Пропъртис”  АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. 
Дружеството е част от икономическата група на „ФеърПлей Интернешънъл”-първата компания на българския пазар, предлагаща строителство и управление на апартаментни къщи.

ЛИЦЕНЗ ( PDF, 1023.27 KB)
Малинова долина, Проект 2
На 05.10.2018г. бе получено Разрешение за въвеждане в експлоатация на Блок 3 и за Блок 4, част от Комплекс 2 от проекта на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в р-н Малинова долина, София