BG Flag
EN Flag
Търсене
FairPlay properties REIT
Максимална цена (BGN)
0.805
Минимална цена (BGN)
0.5077
Процентно изменение (%)
-16.2
Последен отчет (BGN)
0.545
Последна промяна:
17.09.2018 | 13:43:01
Информация в БФБ
“ФеърПлей Пропъртис”  АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. 
Дружеството е част от икономическата група на „ФеърПлей Интернешънъл”-първата компания на българския пазар, предлагаща строителство и управление на апартаментни къщи.

ЛИЦЕНЗ ( PDF, 1023.27 KB)
Малинова долина, Проект 2
   На 15.07.2016г